WSPÓŁPRACA

Głównym obszarem zainteresowania i działania JASNE uczyniliśmy przestrzeń związaną z nadmorskim krajobrazem. Interesuje nas krajobraz zarówno naturalny, jak i ten, który wytwarzany jest przez człowieka. Fascynuje nas sposób  kształtowania i jednocześnie bycia kształtowanym przez otoczenie, w którym się znajdujemy. Działania człowieka w znacznym stopniu determinują klimat miejsca, a decyzje podejmowane przez organizacyjne podmioty (prywatne i publiczne) mają ogromy wpływ na tworzenie charakteru danej przestrzeni. Świadome projektowanie otoczenia, opracowywanie założeń i wdrażanie dobrych rozwiązań nadają przestrzeni konkretną funkcję, pomagają stwarzać nowy kontekst dla funkcjonowania w przyjaznym otoczeniu.

 

JASNE to interdyscyplinarny zespół. Chcemy wykorzystywać i dzielić się naszymi umiejętnościami oraz wiedzą (kulturoznawczą, graficzną, copywriterską, marketingową) w tworzeniu pozytywnych i twórczych rozwiązań w kształtowaniu i nadawaniu charakteru miejscom dostosowanym do różnorodnych potrzeb odbiorców.

Zapraszamy instytucje samorządowe, instytucje kultury i  podmioty z sektora prywatnego do współpracy.

 

Zakres współpracy:

Projektowanie i wykonanie pamiątek  użytkowych i edukacyjnych

Tworzenie identyfikacji wizualnej projektów/festiwali/instytucji

Budowanie strategii rozwoju i promocji

vbvdsvdv

mnfgngbbgb

Ostatnia realizacja:

Leżaki dla portalu SLOWHOP / projekt grafiki / wykonanie / koordynacja produkcji